DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Förändring linje 90 från 8/1

Publicerad: 2017-12-21

Från den 8 januari 2018 sker en förändring på linje 90 (från Kramfors resecentrum till Bollstabruk busstation) med avgång kl 15.45. Turen kommer att gå direkt mellan Kramfors resecentrum och Bollsta busstation utan stopp för avstigande. Bussen skyltas med ”Endast påstigande”. Förändringen görs för att förbättra tidhållningen.

Resenärer som vill resa till mellanliggande hållplatser (Ringvägen Kramforsån och Väja kontoret) hänvisas istället till linje 213 med samma avgångstid från Kramfors resecentrum.

DelaDela