Från den 24/4 utgår följande hållplatser:
Frejgatan
3:e Tvärgatan
Folkets Park
Museet
Parkbacken

Från den 24/4 tillkommer följande hållplatser:
4:e Tvärgatan
Sjögatan

Grön linje markerar den nya sträckningen.
 Vid frågor kontakta Din Turs kundservice på 0771 100 110.