DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Förändring linje 1 Örnsköldsvik gäller från 24/4

Publicerad: 2017-04-18

Linje 1 kommer inte längre trafikera via Hörneborgsvägen.

Från den 24/4 utgår därmed följande hållplatser:
Tjänstemannagatan
Hörneborgsvägen

Från den 24/4 tillkommer följande hållplats:
Varvsbergsvägen

Förändringen gäller linje 1 sträckan centrum-vårby med avgångstider från centrum klockan 05:45, 06:25, 06:37, 07:17 och 07:47.

Grön linje markerar den nya sträckningen.

DelaDela