DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Bron över Dombäcken i Husum avstängd till och med 28 februari

Publicerad: 2016-11-15

Det pågår arbeten med bron över Dombäcken. Under avstängningen kör bussarna som normalt trafikerar Bruksvägen istället via Industrivägen till/från Husum.

Bruksvägen på sträckan E4 – bron vid Dombäcken trafikeras inte.
Hållplats Dombäck vid avfarten från E4 trafikeras inte.

Förseningar kan uppstå under perioden.

DelaDela