DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Broarbete över Södra Anundsjöån (Bredbyn) förändrar busstrafiken

Publicerad: 2017-05-08

På grund av arbete på Köpmangatan i Bredbyn på bro över Södra Anundsjöån så kommer den busstrafik som normalt kör den sträckan mot Junselevägen att i stället köra via Köpmangatan, Bondegatan och vidare via Lv 348 (och i omvänd ordning i motsvarande riktning). Förändringen gäller under perioden 2017-05-08 till 2017-08-18.

DelaDela