DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Billstavägen i Sollefteå stängs för vägarbete

Publicerad: 2017-05-08

Billstavägen i Sollefteå, mellan Ängsvägen och Långgatan stängs för vägarbeten från den 11 maj och arbetet beräknas pågå till 31 oktober.

Bussen kör under avstängningen via Ängsvägen – Trästavägen till Långgatan. Hållplats Billstavägen trafikeras inte under avstängningen, resande hänvisas till hållplats Ängsvägen/Billstavägen och hållplats Långgatan.

DelaDela