DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Billstavägen i Sollefteå stängs för vägarbete från 31 oktober till 31 januari

Publicerad: 2016-10-28

Billstavägen i Sollefteå, mellan Ängsvägen och Långgatan stängs för vägarbeten den 31 oktober kl. 10.00 till 31 januari klockan 16:00. Bussen kör under avstängningen via Ängsvägen – Trästavägen till Långgatan. Hållplats Billstavägen trafikeras inte under avstängningen, resande hänvisas till hållplats Ängsvägen/Billstavägen och hållplats Långgatan.

DelaDela