DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbete påverkar linje 141 och 191 Vattjom-Matfors

Publicerad: 2018-05-09

Från 9/5 kan linje 141 och 191 drabbas av förseningar pga. vägarbeten på E14 mellan Vattjom-Matfors.

DelaDela