DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Avstängning av Gimåtbron 12/6-31/12 2017

Publicerad: 2017-06-05

Gimåtbron/Gimåtvägen, på sträckan mellan infarten till BAE Systems Hägglund och fram till infarten till återvinningsstationen, planeras att vara avstängd 12 juni - 31 december 2017 på grund av nybyggnad av bro. 

Linje 6 kommer inte att trafikera Gimåt under byggtiden. Bussresenärer hänvisas till hållplats Söränget för linje 6 eller hållplats Gullängets centrum för linje 1.

DelaDela