DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Arbete med vattenledning i Sundsvall

Publicerad: 2018-04-10

Linje 1, 4, 5, 84, 120, 201, 611: Strax norr om hållplats Kommunhuset i Sundsvall är ett körfält avstängt pga. arbete med vattenledningar. Förseningar kan förekomma. Arbetet beräknas pågå till v.17.

DelaDela