DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 90 kan drabbas av försening till och med v.39

Publicerad: 2018-09-12

På grund av beläggningsarbete på sträckan Hällsjö-Tjäll kan linje 90 drabbas av förseningar. Vägarbetet beräknas pågå till och med v.39.

DelaDela