DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 85 trafikerar Lagergaten istället för Heffnersvägen hädanefter.

Publicerad: 2018-10-05 Uppdaterad: 2019-01-07

Linje 85 kommer hädanefter att trafikera Lagergatan istället för Heffnersvägen.

Vi hänvisar till en ny hållplats som heter Broparken och ligger i korsningen Lagergatan/Industrigatan. Hållplatsen är utmärkt med en rektangel på nedan karta. Under bron finns en gångväg till Willys.

Karta över hpl Broparken

Tillfällig hållplats Broparken

DelaDela