DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny turlista fr.o.m. 2012-12-19

Publicerad: 2013-01-30
Från och med den 9 december 2012 gäller nya turlistor för bussarna i länet.

Dom tryckta turlistorna för Sundsvall landsbygd, Timrå, Härnösand landsbygd/tätort, Ådalen Sollefteå/Kramfors och Örnsköldsvik landsbygd/tätort kommer att finnas på bussar och försäljningsställen från vecka 50.

Du kan redan nu ladda ned den nya turlistan här på dintur.se eller söka din resa.

Hämta hem appen Din Tur i din telefons app-butik.

Förändringar gällande den turlistan

Tidsjusteringar har gjorts på vissa turer för att anpassa till tåganslutningar, bussanslutningar och arbetspendling.

Utöver nedan nämnda förändringar så är det tids- och färdjusteringar över hela länet. Vi ber därför dig som resenär att kontrollera hur just din linje och tur påverkas.

Örnsköldsvik

Linje 42 och 43

Nya hållplatser: Sörmesunda Östra och Sörmesunda Västra. Belägna på länsväg 348.

Linje 4

Trafikerar inte längre Arnäs Köpcenter.

Linje 11

En ny linje som går från Örnsköldsvik kl. 17.15 till Ullånger med koppling till Kramfors. Den vänder sedan i Ullånger och kör mot Örnsköldsvik. Linjen har koppling i Ullånger till och från Kramfors.

Köpmanholmen

Hållplats Kajen finns inte längre med som hållplats. Köpmanholmen Garaget är kvar som vanligt.

Linje 10

Lördag, söndag trafik slutar i Örnsköldsvik.

Ådalen

Linje 219, 212

Justerat vissa turer mot tågen.

Samlingen 212

Justerats och lagts till en del trafik. Nytt är anropsstyrd trafik Nyland-Järnvägsstation vid Höga kusten airport (Västeraspby), samma från Prästmon.

Kramfors Lunde Docksta

Linje 217

kl. 1715 från Kramfors mot Örnsköldsvik. Anslutning i Ullånger till linje 11.

Ullånger

Linje 217

Bättre tillgänglighet till och från Mjällom och Norrfällsviken.

Mjällom

Anropsstyrd trafik från Nordingrå kl. 11 tisdag och fredag mot Mjällom.

Linje 229, 230 (Nordvik-Härnösand)

Mot Nordvik: Tisdag- fredag går turen från Härnösand kl. 07.55. På måndagar hänvisas till linje 90 med byte i Veda.

Mot Härnösand: Fredagar går turen direkt till Härnösand. Måndag- torsdag är det byte i Veda.

Från Örnsköldsvik på måndagar sker byte i Lunde och inte i Gallsäter som tidigare.

Härnösand

Linje 25

Centrumlinjen går 1 år till.

Linje 14

Ny tur på morgonen från Härnösand till Solumshamn kl. 0715 och åter Härnösand.

Ny är också turen kl. 16.40 från Härnösand till Solumshamn och retur. Dock inte under sommaren.

Linje 211

Anslutning till nattåg har tidigare gått över Prästmon. Från december blir det anropsstyrd trafik mellan Prästmon – Bollsta för anslutning till bussen på riksväg 90 och linje 90.

Sollefteå tätort

Linje 45

Ändrad färdväg till Aquarenan. Nu körs turer via Tjärnen Önsta.

Vissa justeringar av hållplatslägen på resecentrum.

Härnösand - Kramfors

Linje 90

Morgonturen kl. 06.05 från Härnösand har tagits bort då 10:an går i samma läge.

Turen från Kramfors 17.10 har tagits bort och hänvisas till tåget går kl. 17.36 och bussturen som går kl. 17.00 från Kramfors med byte i Lunde till 10:an.

Kramfors – Sollefteå

Ny tur kl. 06.10 från Kramfors mot Sjukhuset och sedan en retur från Sollefteå kl. 07.05.

Trafik tagits bort i Kyrkdal

Inte lika många turer går via Kyrkdal längre.

Härnösand

Linje 201

Ny avgång 17:50 från Sundsvall. I övrigt justerat efter synpunkter och resandestatistik. Omflyttade turer från Härnösand på kvällen för att bättre passa in mot Sjukhuset och andra arbetsplatser.

Sundsvall

Linje 191

Justerat så att man kan byta mellan 191 och 192 i Ljungaverk kl. 07.05.

Justerat för bättre bytesmöjligheter mot tåg i Ånge från 191. Ankomst 07:35. Därefter går den till Minervaskolan.

Linje 10

Går som linje 201 ut från Sundsvall måndag – fredag. Det vill säga att den startar på busstationen Navet, går INTE via centralen utan direkt mot kommunhuset och den vägen norrut. Det gör det möjligt för arbetspendlare till Härnösand att ta bussen.

Lördag och söndag går 10:an till Järnvägstationen.

Sträckan Härnösand – Örnsköldsvik har fått 1 ny dubbeltur lördag och söndag. Sträckan Sundsvall – Härnösand har fått en ny dubbeltur lördagar.

Anslutningar mot tåg sker i Härnösand.

Helgtrafiken har ändhållplats Örnsköldsvik på lördagar och söndagar.

Vissa turer från Örnsköldsvik slutar i Härnösand.

DelaDela