DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Storbron i Sundsvall byggs om

Publicerad: 2018-06-28
I Sundsvall inleds nu omfattande infrastrukturprojekt som kommer att påverka kollektivtrafikens framkomlighet. Ett av dessa projekt är ombyggnationen av Storbron över Selångersån.

Den nuvarande bron är uttjänt och ska rivas och ersättas av en ny. Under byggtiden ersätts den ordinarie bron med en tillfällig bro. Den nya Storbron väntas stå klar år 2020.

Under byggtiden kommer kollektivtrafiken att påverkas och effekten av bygget blir delvis förändrade hållplatslägen och i viss mån förseningar.

Förändringar som rör kollektivtrafiken

  • Den 20 augusti 2018 stängs Storbron av och busstrafiken får annan körväg.
  • Från den 20 augusti 2018 körs linje 1 med förändrad tidtabell. Hållplatslägena flyttas också från läge C och F till hållplatslägena nere vid åkanten.
  • Under perioden 20 augusti - 30 september kör bussarna sträckan Västra vägen - Kronolottsvägen - Universitetsallén - Norrmalmsgatan - Navet.
  • Från den 1 oktober kör bussarna sträckan Navet - Norrmalmsgatan - provisoriska Storbron och därefter ordinarie körväg.
Hållplatser som ej trafikeras från 20/8 Hänvisade hållplatser från 20/8
Ågatan Navet
Rättscentrum Idrottsparken
Västra Allén Sporthallen
Mittuniversitetet Västhagen
Västarmalmsskolan Västhagen 

 

 

 

För mer information om själva byggprojektet, se Sundsvall växer (Sundsvalls kommuns information om vad som byggs och planeras i kommunen.)

DelaDela
DelaDela