DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Provisoriska Storbron trafikeras från 19/10

Publicerad: 2018-06-28 Uppdaterad: 2018-10-11
I Sundsvall pågår ombyggnationer som kommer påverka kollektivtrafikens framkomlighet. Ett av dessa projekt är Storbron.

Storbron är uttjänt och ska rivas och ersätts av en provisorisk bro. Provisoriska bron börjar trafikeras av bussarna från fredag 19/10. Den nya Storbron väntas stå klar år 2020.

Hållplatser som ej trafikeras

 Hänvisning till

Ågatan (Gäller till prel. 2020)

Navet

Rättscentrum (Gäller till 18/10)

Idrottsparken

Västra Allén (Gäller till 18/10)

Sporthallen

Mittuniversitetet (Gäller till 18/10)

Västhagen

Västermalms skola (Gäller till 18/10)

Västhagen

 

 

 

 

 

 

 

linje 1 kommer inte trafikera hållplats Norrmalmsgatan på väg ut från Navet mot Bergsåker pga. trafiksäkerheten. Hänvisning till hållplats Navet. Detta gäller till preliminärt år 2020 (så länge vi trafikerar provisoriska storbron).

Från fredag 19 oktober kommer bussarna mot/från Bergsåker köra Storgatan fram till provisoriska storbron – Norrmalmsgatan – Navet.

Från fredag 19/10 återgår Linje 201 tur 9 återgår till ordinarie körväg.

DelaDela
DelaDela