DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Sök

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Praktisk information

Publicerad: 2013-02-05 Uppdaterad: 2016-12-15

Anslutningar

 • I de flesta fall kan du åka vidare genom att byta till andra busslinjer. I turlistan för vissa linjer hittar du de vanligaste anslutningarna längst upp eller längst ner i tabellerna.
 • Generellt gäller att bytestid mellan buss/tåg och tåg/buss är 10 minuter. 

Avg. och Ank.

 • Avgångstid och ankomsttid.

Bagage

 • Bagage får tas med utan kostnad i mån av plats. Du är själv ansvarig för bagaget under resan.

Barn

 • Ensamåkande barn. Förarna kan inte ta på sig något ”föräldraansvar” under resan.
 • Medföljande barn. Högst två barn  fram till den dag de fyller sju år får gratis medfölja vuxen, ungdom eller målsman med giltig färdhandling.

Barnvagnar

 • Barnvagnar får i mån av plats tas med utan kostnad.

Bilbarnstol

 • Bussarna i Västernorrlands län är utrustade med endera tvåpunktsbälte eller trepunktsbälte vilket innebär att bakåtvända barnstolar inte kan användas i bussen.
 • Din Tur har inga krav på att trafikföretagen ska förse resenärer med bilbarnstolar. Det är målsman/förälderns ansvar.

Biljettkontroll

 • Saknar du vid kontroll giltigt färdbevis tar vi ut en kontrollavgift på 1200:-

Bussgods

 • För godstransporter tillämpar vi Bussgods taxa. Mer information får du på www.bussgods.se.

Cykel

 • Om det finns plats kan du ta med cykel kostnadsfritt i bussens godsutrymme. Vid övergång mellan linjer garanteras ej plats. Tätortsbussar, linje 100 (Ybuss) och linje 98 (Ybuss) kan ej ta cyklar. 

Hopfällbar cykel/vikcykel

 • hopfällbar cykel/vikcykel räknas som handbagage när den är hopfälld och får tas med ombord på bussen i mån av plats utan avgift.

Dagar definitioner

 

 • Vardag. Måndag-fredag som inte är röd dag (helgdag) i almanackan.
 • Lördag. Lördag som inte är röd dag (helgdag) i almananckan. Påsk-, midsommar-, jul- och nyårsafton räknas som lördag.
 • Söndag. Söndag och övriga röda dagar (helgdagar) i almanackan.
  Inskränkningar i trafiken kan förekomma. Se anmärkningar i turlistan. 

 

Djur på bussen

 • Mindre pälsdjur i anpassad väska/bur med maxmått 45*35*20 cm samt ledarhund i arbete får åka med gratis.
 • För övriga djur erläggs motsvarande barnbiljett för resan. Djur skall färdas på golvet. Pälsdjur får endast vistas i bakre eller övre delen av fordonet. Pälsdjur har ej tillträde till särskilda utrymmen avsedda för allergiker i fordonen.
 • Djur är inte tillåtna på Ybuss linje 98 och 100.
 • Assistanshundar
 • Din Tur tillåter att alla typer av assistanshundar får tas med av resenär utan avgift på bussarna inom Västernorrlands län.
 • När en assistanshund är i tjänst  eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare.
 • Undantag är linje 98 och 100.

Ersättning vid försening  

Färdtjänst

 • Färdtjänstberättigade får utan kostnad ta med en följeslagare på bussen. Villkoret är att den färdtjänstberättigade själv betalar sin resa och att legitimationskort för färdtjänst kan uppvisas. Observera att de här reglerna inte gäller för resa med tåg. För regler på tåg får de vända sig till det berörda tågbolaget.

Grupper

 • Är ni en grupp på mer än 15 personer som ska resa tillsammans, vänligen kontakta kundcenter på telefon 0771-100 110 i förväg.

  Grupper från skolor
 • Skolan tar inte kontakt med Din Tur kundcenter utan tar direktkontakt med berört trafikföretag.

Hållplatser

 • I turlistan står oftast bara ett urval av de hållplatser som finns utmed linjen. Angivna tider visar tidigaste passertid vid hållplatsen. Tiderna kan variera något beroende på väglag etc.
 • Du måste visa tydligt tecken till föraren om du vill att bussen ska stanna på hållplatsen. I mörker och skymning bör du bära reflex.

Kompletteringstrafik

 • Det finns både linjelagd trafik och kompletteringstrafik som utförs med taxi i turlistan, vilket visas med en anmärkning i turlistan. Taxin beställs i förväg och telefonnumret finns i turlistan. Kostnaden är densamma som för enkelbiljett med buss.
 • Läs mer om kompletteringstrafik här.

Kontanter

 • Det är kontantfritt ombord på alla bussar i Västernorrlands län. Du kan betala med betalkort.

Linjenummer

 • En del tabeller visar flera olika busslinjer som kör samma sträcka. Det nummer som står på raden ”Linjenummer” för den tid du ska åka hittar du också på destinationsskylten på bussens front. Där trafiken utförs med tåg anges i turlistan ”Tåg” i stället för linjenummer.

Mat och dryck

 • Det är inte tillåtet att äta korv, glass och liknande på bussen. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att dricka alkoholhaltiga drycker eller att röka.

Nattrafik och helgdagar

 • Om det finns nattrafik går den normalt natt mot lördag och/eller natt mot söndag. Om fredag eller lördag infaller på en helgdag (röd dag i almanackan) och trafiken därmed körs som om det var en söndag, går ingen nattrafik.

Registrera ditt reskort

 • Vid registrering av ditt reskort så aktiveras en trygghetsförsäkring som innebär att kortet kan spärras vid en eventuell förlust. Vid spärrning av kort får du ett nytt med samma saldo som vid förlusttillfället.
 • Om ditt reskort är registrerat kan vi på en begäran av dig göra en kortanalys av dina genomförda resor. Är du inte registrerad på ditt reskort gör vi inga analyser. Analysen genomförs av Din Tur Kundservice och maximalt 30 dagar bakåt i tiden.
 • Registrering av ditt reskort görs antingen på vår webbplats eller på en registreringstalong som finns på bussar och försäljningsställen.

Streck (-) och kryss (x) 

 • Ett - i turlistan  markerar att bussen inte stannar vid hållplatsen.
 • Ett x i turlistan markerar att bussen stannar vid hållplatsen men att exakt tid inte kan anges.

Toalett på bussen

 • På bussar där aktuell tur är minst 40 km ska det finnas toalett.

Turnummer

 • Busstrafikens interna identifikationsnummer.

Övergång 

 • Vid övergång med reskort skall resan alltid registreras i biljettmaskinen.
 • I tätortstrafik gäller övergång till annan linje inom 1 timme från resans påbörjande.
 • För resande till/från tätorten gäller övergång till/från tätortslinje inom 1 timme från ankomst.
 • För resande mellan landsbygdslinjer gäller övergång till/från landsbygdslinje inom 1 timme och 15 minuter från ankomst eller till nästkommande tur på den linje den resande skall byta till.
 • Återresa med enkelbiljett på övergångstid är endast tillåten inom tätortszonen.
DelaDela
DelaDela