DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Sök

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Kampanjer

Publicerad: 2013-01-30
Här ser du om vi har några kampanjer som till exempel gratis resor med oss just på din ort.


kampanjerHärnösand

Gratis resor för barn inom Härnösands kommun under skolloven

 • I Härnösands kommun är det gratis resor på bussar för barn 0-19 år under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.
 • Vid begäran ska legitimation uppvisas.
 • Gratis resande gäller ej med linje 98 och linje 100.
 • Delbetalning för resa över kommungräns är ej giltigt.

Avgiftsfri trafik, Centrumlinjen

 • Linjen trafikerar sträckan Centrum-Resecentrum-Ankaret. Att åka med Centrumlinjen kostar inget.
 • Turerna avgår var 15:e minut
 • vardagar mellan kl. 10.00-19.00
 • lördagar mellan kl. 10.00-15.00

Avgiftsfri lördagstrafik 

 • Alla busslinjer som angör hållplatser inom Härnösands kommun är avgiftsfri på lördagar med undantag för linje 100 och linje 98.
 • För resor till/från annan kommun får du betala för hela sträckan. Delbetalning av resa är ej giltigt.

Färdtjänstberättigade åker gratis på den s.k. Plusbussen i Härnösand. Följeslagare får dock betala.


Sundsvall


Seniorkort-hundringen i Sundsvall

 • Seniorkortet/Hundringen är ett busskort för dig som är pensionär eller har 100% sjukersättning/aktivitetsersättning.


Örnsköldsvik

Ungdomskortet i Örnsköldsvik

 • För dig som är 7-19år och folkbokförd i Örnsköldsviks kommun.
DelaDela
DelaDela