DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Kampanjer

Publicerad: 2013-01-30
Här ser du om vi har några kampanjer som till exempel gratis resor med oss just på din ort.

kampanjer

Sundsvall

 

Seniorkort Sundsvall

  • Seniorkortet Sundsvall kostar 100 kr och är ett busskort för dig som är pensionär eller har 100% sjukersättning/aktivitetsersättning.

Barnkort Sundsvall

  • Barnkort Sundsvall kostar 100 kr och är ett busskort för dig mellan 0-19 år som reser inom Sundsvalls kommun. 


Timrå

 

Barnkort Timrå

  • Barnkort Timrå är ett kostnadsfritt busskort för dig mellan 7-19 år som bor i Timrå kommun.

 


Härnösand


Barnkort Härnösand

  • Barnkort Härnösand är ett kostnadsfritt reskort för dig mellan 7-19 år som reser inom Härnösands kommun.

Härnösandskortet

  • Härnösandskortet kostar 50 kr och är ett 30-dagars periodkort som gäller på Din Tur inom Härnösands kommun.


Örnsköldsvik

Ungdomskortet i Örnsköldsvik

  • Ungdomskortet i Örnsköldsvik är ett kostnadsfritt busskort för dig mellan 7-19 år som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun.

 


DelaDela
DelaDela