DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Resegaranti, färdtjänst- och sjukresor

Publicerad: 2013-01-30
Vår resegaranti ger dig plåster på såren vid kraftiga förseningar.

Garantiärenden kan göras via formulär eller skickas till:

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Box 114
872 23 Kramfors

Om bilen är mer än 20 minuter försenad vid hämtningen ersätts du med egenavgiften/din kostnad för resan.
Om vi inte håller utlovad senast framme tid ersätts du med ett belopp motsvarande två egenavgifter/din kostnad för resan, (i det här fallet måste du även acceptera en tidigare tid för hämtning).

Obs! Garantin gäller under förutsättning att du har beställt senast framme tid.

För att garantin skall falla ut behöver vi dina uppgifter senast två veckor efter händelsen.

Undantag:

Resegarantin gäller inte, när det inträffar händelser som Din Tur eller det aktuella trafikföretaget inte råder över, t. ex. vid externa störningar som snöstorm, blixthalka, olyckor, fordonshaverier under färd och strejk.
Undantag görs också vid planerade förändringar i trafiken som i god tid, minst fyra arbetsdagar innan påbörjad resa, har informerats via vår hemsida.

Förtydligande:

Resegarantin gäller fel som inträffar inom Västernorrlands län.

DelaDela