DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Färdtjänst och sjukresor

Publicerad: 2013-01-30 Uppdaterad: 2016-12-15

Färdtjänst och sjukresor kallas även för Särskild kollektivtrafik (SÄKO). Den vänder sig till personer som av någon anledning inte kan åka buss och tåg i den allmänna kollektivtrafiken. 

Grundtanken i all kollektivtrafik är att samåkning ska ske där det är praktiskt möjligt, så även inom den särskilda kollektivtrafiken. 

Färdtjänst

Målsättningen är att färdtjänstresor i största möjliga utsträckning ska ske i den reguljära kollektivtrafiken, där färdtjänstberättigade får ta med en följeslagare utan kostnad.

Idag sker en stor del av färdtjänstresorna med taxi och multifordon. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har uppdraget att upphandla och samordna transporterna. Målet är att färdtjänsten ska vara av hög kvalité och en god service för resenärerna.

Kommunerna i länet är huvudman för färdtjänsten och det är respektive kommun som prövar frågan om färdtjänst och beviljar färdtjänst.

Färdtjänstkort

Det är kommunen som beviljar och utfärdar färdtjänstkort. 
Kontakta din kommun för ansökan. 

Riksfärdtjänst

Personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder kan ansöka om riksfärdtjänst för resor över kommungränsen.

Så här beställer du din resa hos Din Tur kundcenter

Beställ din resa i god tid. Den första resenären som beställer får i regel sin resa på önskad tid. Nästa beställare anpassas alltid till de resenärer som beställt tidigare. Det innebär att ju senare en resa beställs så minskas möjligheten att få åka på den exakt önskade tiden.

(För kännedom så spelas ditt samtal in. Det gör vi i utbildningssyfte och för att kunna förbättra vår service till dig som kund. När du ringer läses ett meddelande upp som informerar dig om det.)

Beställning gör du på följande telefonnummer:

Härnösand        0611- 439 00
Kramfors  0612- 439 00
Sollefteå 0620- 439 00
Sundsvall 060- 439 00
Timrå 060- 439 00
Ånge 0690- 439 00
Örnsköldsvik 0660- 439 00

 

Färdtjänst Ånge och Timrå kommun

Din Tur har uppdrag av Ånge och Timrå kommun att genomföra utredningar avseende tillstånd för färdtjänst/riksfärdtjänst.

Detta gäller endast för Ånge och Timrå kommun, i övriga kommuner i länet vänder du dig till din kommun.

Klicka här för att läsa mer och ta del av ansökningsblanketter!

Sjukresor

Beställ dina planerade resor i god tid, mellan kl 07.00 - 17.00 två vardagar före resa.

Till/från sjukhusen sker resandet på fasta tider

I syfte att minimera kostnaderna ska resorna samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Av det skälet planeras resandet med Taxi/Multifordon på följande tider:

Sjukresor till Sundsvalls sjukhus har fasta ankomst och avgångstider:

Ankomst:               08:45,10:45,12:45,14:45 och 16:45

Avgång:                 09:00,11:00,13:00,15:00 och 17:00

Sjukresor till Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus har fasta avgångtider:

Avgång:                 09:00,11:00,13:00,16:00 och 17:00.

 

SÄKOLINJE (Sjukreselinje)

Vi har 2 st linjer som trafikerar Sundsvalls sjukhus på de fasta tiderna.

Linje 190 trafikerar Ånge - Sundsvalls sjukhus

Linje 490 trafikerar Veda - Sundsvalls sjukhus

Vi har dessutom 1 linje som trafikerar Sundsvalls sjukhus på varje heltimme.

Linje 290 trafikerar Söråker - Sundsvalls sjukhus

DelaDela