DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Busstrafiken under O-ringen 22-27/7

Publicerad: 2018-06-29
Nu kommer orienteringstävlingen O-ringen till Örnsköldsvik. En riktig folkfest som väntas innebära att omkring 25000 personer kommer på besök till stan. Den stora mängden besökare och hur de olika tävlingsetapperna är förlagda kommer att på olika sätt påverka kollektivtrafiken under tävlingsveckan. Under hela veckan kan förseningar i kollektivtrafiken uppstå vilket förstås kan innebära besvär för er resenärer men vi hoppas att ni kan ha överseende med det. Vi har tyvärr inte möjlighet att sätta in förstärkningstrafik ifall bussarna blir fulla. Vi uppmanar er därför att resa i god tid om ni har en tid att passa.

O-ringens egna bussar

O-ringen har satt in egna bussar som man kan resa gratis med till och från de olika tävlingsetapperna. De här bussarna utgår från Satellitparkeringen vid Solängets travbana (Svedjeholmen) och från O-ringens busstorg på Hamnplan i centrala Örnsköldsvik.

O-ringens egen information om resande under tävlingsdagarna

Översiktsbild över O-ringens egna busslinjer

 

Så här påverkas ordinarie kollektivtrafik under tävlingsveckan

Generellt för hela tävlingsveckan

Linje 421

De turer (i tidtabellen benämnda 421007, 421009, 421019, 4210032, 4210014 och 421022) som normalt går via Sund – Svedjeholmen till/från Örnsköldsviks centrum kommer istället att gå via E4:an sträckan Hörnäsvägen/Själevad – centrum. Förändringen görs för att undvika förseningar pga de bilköer man befarar kommer att uppstå utmed Brogatan in till Satellitparkeringen vid Solängets travbana.

Tips! Vi hänvisar till byte till linje 407 och 401 från/till Centrum för att komma till/från Sund och Svedjeholmen.

 

Söndag 22 juli och måndag 23 juli

Tävling: O-ringens etapp 1 och etapp 2 på Arena Domsjö

Arenan ligger i Sund i anslutning till Vetevägen som kommer att vara stängd för trafik. O-ringensbussarnas hållplatser finns vid Sund centrum för påstigning och utmed Svedjeholmsvägen för avstigning.

Tävlingens påverkan på ordinarie kollektivtrafik:

Landsbygdstrafiken

Linje 413 och 422 hållplatserna Sunds centrum och Sundhem trafikeras inte. Vi hänvisar istället till hållplats Sundsbro.

Tätortstrafiken

Linje 407: som normalt går Sund – Vetevägen – Brogatan går istället enbart Brogatan mellan hållplatserna Sundsbron och Timotejvägen. Det innebär att hållplatserna Svedjeholmsvägen, Hallbacken, Hamtjärnsvägen, Sundskolan, Axgränd, Sundhem och Sunds centrum inte trafikeras. Resenärerna hänvisas istället till hållplats Sundbovägen utmed Brogatan.

Linje 401: Går ordinarie sträcka med hållplatserna Sunds centrum och Sundhem trafikeras inte. Istället hänvisas till hållplatserna Södra Doktorsgatan och Sundsbron.

Tisdag 24 juli

Tävling: Elitsprint i centrum

Stora delar av centrala Örnsköldsvik kommer att vara avstängt för trafik under dagen eftersom elitsprinttävlingen genomförs i området. Avstängningen gäller för all trafik mellan kl 14.00 – 20.00.

Tävlingens påverkan på ordinarie kollektivtrafik:

Tätortstrafiken alla linjer: Från kl 12.00 stängs Örnparken av och bussavgångar för tätortstrafik flyttas till Viktoriaesplanaden och Hamngatan. Observera att ingen trafik passerar förbi hållplats Sjögatan.

Landsbygdstrafiken alla linjer: Ingen trafik passerar via Örnparken, Nygatan och hållplats Paradiset, Södra rondellen. Resenärer hänvisas istället till Örnsköldsviks resecentrum för av- och påstigning. Observera! För landsbygdstrafiken gäller avstängningen även under förmiddagen – alltså under hela dagen!


Onsdag 25 juli och torsdag 26 juli

Tävling: Etapp 3 och 4 genomförs på Arena Backsjö

Tävlingarna innebär inte några förändringar i busstrafiken (förutom när det gäller linje 421 som har ändrad färdväg under hela tävlingsveckan).

 

Fredag 27 juli

Tävling: Etapp 3 går på Arena Skyttis

Hållplatserna för O-ringenbussarna kommer att ligga utmed Baldersvägen. Därför stängs hållplatserna Baldersvägen och Skyttis av för ordinarie busstrafik. 

Tävlingens påverkan på ordinarie kollektivtrafik:

Tätortstrafik linje 404: Hållplatserna Baldersvägen och Skyttis stängs av med hänvisning till hållplats Vintergatan och Valhalla.

DelaDela
DelaDela