DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Sök

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Vårt uppdrag

Publicerad: 2013-02-05 Uppdaterad: 2016-12-15
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades 2012 och består av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland.

Bildandet var en följd av den nya lag om kollektivtrafik som trädde i kraft i januari 2012.

Myndighetens uppdrag är:

 • Att fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, upphandla trafik och bedriva verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning.
 • Att bedriva operativ verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning.
 • Att upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts för de kommuner som så önskar.
 • Att verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper. 
 • Att verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.
 • Att fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet. 
 • Att fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram
DelaDela
DelaDela