DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vår organisation

Publicerad: 2013-02-05
Kollektivtrafiken är en verksamhet med många inblandade aktörer och är beroende av att rollerna och ansvaret är tydligt definierat och implementerat hos alla parter.

Som en konsekvens av den nya lagen så bildades en kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland. Genom att kommunerna och landstinget gemensamt bär ansvaret för kollektivtrafiken i Västernorrland bildades ett kommunalförbund där medlemmarna består av länets sju kommuner och landsting. Varje medlems fullmäktige väljer ledamöter till Kollektivtrafikmyndighetens direktion som består av 22 ledamöter och lika många ersättare.

DelaDela
DelaDela