DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Trafikföretag och entreprenörer

Publicerad: 2013-02-01

Sundsvalls kommun

Stadsbussarna inkl. Alnö: Nobina
Matforsbussarna: Nobina
Njurundabussarna: Nobina
Timråbussarna: Nobina
Nordvästrabussarna: Mittbuss
Linje 201 (Sundsvall - Härnösand): Mittbuss

Ånge kommun

Ljungandalen (E14 Sundsvall-Ånge samt busstrafiken i Ånge kommun): Mittbuss

Örnsköldsviks kommun

Stadsbussarna: Nobina
Anundsjöbussarna: Mittbuss
Husum/Björnabussarna: Mittbuss
Skorped/Sidensjö/Holmen: Mittbuss

Kramfors kommun

Höga Kusten: Mittbuss
Ådalstrafiken och linje 90: Mittbuss

Timrå kommun

Timråbussarna: Nobina

Sollefteå kommun

Stadsbussarna: Mittbuss
Sollefteå landsbygd och linje 90: Mittbuss

Härnösand kommun

Stadsbussarna: Mittbuss
Härnösand landsbygd: Mittbuss
Linje 201 (Härnösand - Sundsvall): Mittbuss

Övriga områden/linjer

Linje 331 (Sundsvall-Sollefteå riksväg 331): Mittbuss
Linje 201 (Sundsvall-Härnösand): Mittbuss
Linje 50 (Härnösand-Örnsköldsvik): Nobina

DelaDela
DelaDela