DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Medlemmar

Publicerad: 2013-02-01
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ägs av länets sju kommuner och Landstinget i Västernorrland.

Landstinget ansvarar för trafiken mellan länets kommuncentra och kommunerna ansvarar för den inom kommunala trafiken. Landstinget svarar även för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län:s administration.

DelaDela
DelaDela