DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Om oss

Publicerad: 2013-02-05 Uppdaterad: 2016-12-15
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades 2012 och består av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland.

Behovet av kollektivtrafik definieras i dialog med förbundets medlemmar. Den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet upphandlas under varumärkena Din Tur och Norrtåg AB. Din Tur är det varumärke som busstrafiken och den särskilda kollektivtrafiken (SÄKO) körs under och som vi själva upphandlar.

Tågtrafiken upphandlas av bolaget Norrtåg AB som ägs gemensamt av de fyra nordligaste kollektivtrafikmyndigheterna. Utöver den upphandlade trafiken bedrivs även kommersiell buss- och tågtrafik.

I våra relationer med resenärerna, allmänhet och massmedia använder vi oss av varunamnet Din Tur. Din Tur är namnet på det transportkoncept som vi erbjuder länets kollektivtrafikresenärer. I konceptet ingår buss-, taxi- och tågtrafik samt beställningscentral för färdtjänst- och sjukresor.

I formella sammanhang med andra myndigheter använder vi vårt juridiska namn Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

DelaDela
DelaDela