DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Utökad trafik under Selångers marknad 19 - 20/8

Publicerad: 2017-08-09

Selångers marknad genomförs 18 - 20/8 och väntas som vanligt locka ett stort antal besökare.

Med anledning av det förstärks turtätheten på linje 1 på sträckan Navet - Bergsåker till 30 minuters trafik under lördag 19/8 (eftermiddag/kväll) och söndag 20/8.

Förstärkningstrafiken kommer att köras enligt följande tidtabell (utöver dessa tider gäller ordinarie tidtabell för linjen):

Förstärkt tidtabell linje 1 pga Selångers marknad

DelaDela
DelaDela