DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Tidsjusteringar på linje 202 tur 44 och linje 90 tur 41

Publicerad: 2017-01-30

Linje 202 tur 44 får ändrad avgångstid från 2017-01-30
För att skapa möjlighet att resa från t.ex. Sandö mot Härnösand ändras linje 202 tur 44 till ankomst Lunde kl. 13.30 för att få koppling mot södergående linje 90.

Linje 90 tur 41 får ändrad avgångstid från 2017-01-30
Avgångstid från Kramfors med linje 90 tur 41 senareläggs till kl. 17:20 för att få koppling med ankommande linje 90 från Sollefteå.

DelaDela
DelaDela