DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Extrainsatta turer på linje 142 från måndag 12/12

Publicerad: 2016-12-09

Tack för att ni har kontaktat oss avseende linje 142 – era synpunkter är viktiga! 

Vi kommer därför att se över linjen och möjligheten att hitta en permanent lösning.

För att lösa detta inledningsvis kommer Din Tur under vardagar att sätta in två extra turer på linje 142:

Från Matfors kl. 07.05 med ankomst i Sundsvall kl. 07.47.
Från Sundsvall kl. 15.40 med ankomst i Matfors kl. 16.22.

Turerna kommer att köras från 2016-12-12 med uppehåll för skolans jullov mellan 2016-12-23 och 2017-01-08.

DelaDela
DelaDela