DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sundsvalls Tidning ger sin syn på Sundsvalls nya linje 120

Publicerad: 2015-01-08

Sundsvalls Tidning har provåkt nya linje 120 som kör Njurunda - Sundsvall- Timrå - Sörberge.

Ny linje 120 ger kortare restid
Läs artikeln om nya linje 120 2015-01-08

Positivt att kunna att kunna åka så snabbt som på 55 minuter från Njurunda till Sörberge.

Kvinnor vill ha tillbaka trafiken på Björneborgsgatan
Läs artikel om nya linje 120 2015-01-09

Det som är bra för många resenären kan vara sämre för några. Förändringar görs för att trafiken ska passa fler, förbättra restider och anpassa trafikanslutningar. Anledningen till att trafiken upphör på Björneborgsgatan är att det är för få som åker därifrån och att den nya sträckan Landsvägsallén ska knyta ihop med det nya rescentrum.  

Nu undersöks om kompletteringstrafik kan vara en lösning för resenärer på Björneborgsgatan. Kompletteringstrafik är en taxi men kostar som buss och beställs 90 minuter i förväg.  

DelaDela
DelaDela