DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Stopp på kontantbetalning på resa över länsgräns

Publicerad: 2015-12-10

Kommunals skyddsombud har enligt 6 kapitlet 7 § i arbetsmiljölagen belagt linje 10 över länsgräns mellan Örnsköldsvik och Umeå, med skyddsstopp.

Med anledning av att en bussförare blivit utsatt för ett rånförsök för andra gången på busscentralen i Örnsköldsvik kräver kommunal att hanteringen av kontanter i samband med biljettförsäljning i bussen under linjetrafik upphör. Kommunal motiverar sitt skyddsstopp med att det finns teknik för betalning av bussresor utan kontanter tillgänglig idag på samtliga bussar.

Skyddsstoppet gäller från 9 december kl. 08.00.

Det är sedan tidigare förbud mot kontant hantering på Din Turs bussar inom Västernorrland.

DelaDela
DelaDela