DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Resor köpta via appen – gäller nu som färdmedel på kompletteringstrafik/anropsstyrd trafik som är linjelagd

Publicerad: 2016-02-01 Uppdaterad: 2016-02-09

Enkelbiljetter köpta i Din Turs app gäller nu som färdmedel på kompletteringstrafik/anropsstyrd trafik som är linjelagd och finns i turlistan. Biljetten ska finnas i mobilen vid påstigning och visas upp för chauffören. På biljetten visas hur länge den är giltig för resa och/eller övergång. Biljetten är grön med levande animation när den är giltig.     En ogiltig biljett är röd och utan animation.                                  

Mobilbiljett för landsbygdstrafik kan köpas tidigast 20 minuter innan avgång och är giltig från köptillfället och med eventuell övergång. Mobilbiljett för tätortstrafik har ingen begränsning på när den kan köpas och är giltig 1 timme och 15 minuter från köptillfället.

DelaDela
DelaDela