DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Provisoriska Storbron trafikeras från 19/10

Publicerad: 2018-10-22

I Sundsvall pågår ombyggnationer som kommer påverka kollektivtrafikens framkomlighet. Ett av dessa projekt är Storbron.

Storbron är uttjänt och ska rivas och ersätts av en provisorisk bro. Provisoriska bron började trafikeras av bussarna från fredag 19/10. Den nya Storbron väntas stå klar år 2020.

Bussarna mot/från Bergsåker kör Storgatan fram till provisoriska storbron – Norrmalmsgatan – Navet.

Hållplatser som ej trafikeras till prel. år 2020

Hänvisning till

Ågatan

Navet

Norrmalmsgatan. Gäller linje 1 i riktningen Navet mot Bergsåker.

Navet


Från fredag 19/10 återgick linje 201 tur 9 återgår till ordinarie körväg.

DelaDela
DelaDela