DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Öppettider för att lämna kundsynpunkter under sommaren

Publicerad: 2017-07-04

Vår Responsavdelning, som är de som hanterar synpunkter från resenärerna, har begränsade öppettider under sommaren.

Under veckorna 27 - 32 håller Respons öppet vardagar endast kl 12.30 - 14.00.

DelaDela
DelaDela