DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Nytt avtal för Särskild kollektivtrafik (SÄKO) ger två nya linjer för sjuk– och färdtjänstresor

Publicerad: 2015-10-29

Söndag den 1 november 2015 påbörjas ett nytt SÄKO-avtal. I det nya avtalet tillkommer från och med måndag 2 november 2 nya anropsstyrda linjer för sjuk- och färdtjänstresor: Härnösand till Sundsvalls sjukhus (490) samt Timrå till Sundsvalls sjukhus (290) förutsatt att någon beställer en resa.


SÄKO linje Härnösand - Sundsvalls sjukhus

Mellan Härnösand och Sundsvalls sjukhus kommer sjukresor och färdtjänstresor att styras till en anropsstyrd linje. Linjens upptagningsområde är inom Härnösands kommun för transporter mot Sundsvall och sjukhuset samt transporter tillbaka till Härnösands kommun. Linjens startpunkt är Veda om resande finns, och upptagningsområdet är definierat till E4 och tätorten med omnejd. Linjen kan komma att öppnas för allmänna resenärer och kommer då att utrustas med biljettmaskin.

Öppettider: Linjen är öppen helgfri vardag mellan 0700 - 1900

Linjesträckning: Linjen har två utgångspunkter, Härnösands tätort och Sundsvalls sjukhus. Linjens upptagningsområde är i en korridor efter E4 från Veda till Härnösands tätort, hela tätorten samt en korridor efter E4 söderut i Härnösands kommun. Linjen kommer inte att ta upp resenärer inom Timrå och Sundsvalls kommuner på väg till sjukhuset. Den kommer däremot att släppa av resenärer efter hela linjesträckningen. De turer som startar på Sundsvalls sjukhus kommer att ta upp resenärer som har sin målpunkt inom linjestråket i Härnösands kommun.
Veda kommer att vara knutpunkt för omlastning av resenärer från västra och norra Ångermanland

Frekvens: Turerna avgår varje udda timme med start kl. 0700 och slut kl. 1500 från Veda förutsatt att någon beställer en resa. I motsatt riktning avgår turerna varje udda timme med start kl. 0900 och slut kl.1700 förutsatt att någon beställer en resa.

 

SÄKO linje Söråker – Timrå – Sundsvalls sjukhus

Öppettider: Linjen är öppen helgfri vardag mellan 0700 - 1800

Linjesträckning: Linjen har två utgångspunkter, Söråker och Sundsvalls sjukhus. Linjens upptagningsområde är ett stråk runt Centrumvägen i Söråker, E4, Sörberge, Timrå centrum och Timrådalen. Linjen tar inte upp passagerare i Sundsvalls kommun på väg mot Sundsvalls sjukhus. Däremot släpper den av resenärer efter hela sträckningen tex i Birsta. De turer som startar på Sundsvalls sjukhus kommer att ta upp resenärer som har sin målpunkt inom linjestråket i Timrå kommun

Frekvens: Turerna avgår varje timme med start kl. 0700 och slut kl. 1700 från Söråker förutsatt att någon beställer en resa. I motsatt riktning avgår turerna varje timme med start kl. 0800 och slut kl. 1800 förutsatt att någon beställer en resa.

 

SÄKO Ånge – Sundsvalls sjukhus finns sedan tidigare

Öppettider: Linjen är öppen helgfri vardag mellan 0700 - 1900

Linjesträckning: Linjen har två utgångspunkter, Ånge och Sundsvalls sjukhus. Linjens upptagningsområde är ett område runt Ånge centrum samt byarna i Ljungandalen, på båda sidor Ljungan i Ånge kommun. Linjen tar i mån av plats upp både sjukresenärer och allmänna resenärer även i Sundsvalls kommun på väg mot Sundsvalls sjukhus. Däremot släpper den av resenärer efter hela sträckningen. De turer som startar på Sundsvalls sjukhus kommer att ta upp resenärer som har sin målpunkt inom linjestråket i Ånge kommun och i mån av plats även Sundsvalls kommun

Frekvens: Turerna avgår varje udda timme med start 0700 och slut kl. 1500 från Ånge centrum förutsatt att någon beställer en resa. I motsatt riktning avgår turerna varje udda timme med start kl. 0900 och slut kl. 1700 förutsatt att någon beställer en resa

DelaDela
DelaDela