DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Nya priser på biljetter inom länet från 29 september

Publicerad: 2017-09-28

Fredag 29 september görs den årliga justeringen av priserna inom länet. Priserna höjs enligt index på 1,9%.

Här kan du se den nya prislistan för biljetterna inom länet!

DelaDela
DelaDela