DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Nya priser på biljetter från måndag 20 augusti 2018

Publicerad: 2018-08-16

Måndag 20 augusti görs den årliga justeringen av priset på biljetter inom länet samt för Norrlandsresans biljetter. Prisökningen sker enligt den årliga indexuppräkningen. De subventionerade biljetterna (Sundsvalls seniorkort och barnkort, Härnösandskortet) kommer ha samma pris som tidigare.

Prislista från 2018-08-20

DelaDela
DelaDela