DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Nya priser Norrlandsresan

Publicerad: 2017-08-16

Norrlandsresan är ett biljettsamarbete mellan länstrafikbolagen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Din Tur. Biljettsamarbetet gör det möjligt att resa mellan orter i de fyra nordligaste länen på en och samma biljett.

Måndag 21 augusti görs den årliga justeringen av priset.

Här kan du läsa mer om Norrlandsresan och se den nya prislistan!

DelaDela
DelaDela