DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny tätortstrafik i Örnsköldsvik från 10 december

Publicerad: 2017-11-06

Vi vill vara ditt bästa resealternativ, i dag och i morgon. Därför har vi sett över både linjenätet och tillhörande turlista inom Örnsköldviks tätort. Förändringarna görs för att öka tillgänglighet och punktlighet. Vi hoppas att du som reser, tack vare detta, får en attraktivare kollektivtrafik med fler resmöjligheter och tydligare turlista. 

Linjenummer och sträckningar
401 Vårby/ Skidsta – Centrum – Kroksta
402 Själevad – Centrum – Bodum
403 Centrum – Arnäsvall
404 Centrum - Vintergatan – Sjukhuset – Centrum
405 Centrum – Sjukhuset – Vintergatan – Centrum
406 Centrum – Gimåt
407 Centrum – Svedjeholmen
408 Centrum – Västansjö – Centrum
409 Nolaskolan/Centrum – Bodum – Lunne
410 Centrum – Arnäsvall - Faresta

Ladda ned din tidtabell genom att klicka på en sträcka ovan. Tidtabellen går även att söka eller ladda ner via Din Turs app.

Vad är nytt?
Det kollektiva resandet i Örnsköldsvik ökar. Vi ser därför möjligheten att utveckla kollektivtrafiken här. Det gör vi på flera sätt. Först och främst satsar vi på tätare turer i tätorten, framför allt under sommaren. Busslinjerna i tätorten får också nya nummer och många av dem ändrad dragning. Principen för de nya linjerna är rakare och pålitligare. Bland annat förbättras möjligheterna att byta mellan olika linjer i Örnparken. För att förenkla för dig som söker en resa kommer linjerna att behålla samma namn och sträckning alla dagar, även på sommaren.

Vissa hållplatser och vändplatser kommer att flyttas eller tas bort, men även nya hållplatser kommer att iordningställas för att passa bättre till det nya linjenätet.

Varför gör vi det här?

Samhällsutvecklingen skapar nya förutsättningar för kollektivtrafiken. En ny hastighetplan för att höja trafiksäkerheten har tagits fram för Örnsköldsviks kommun. Det innebär att de flesta gator och hela bostadsområden får lägre hastighet. Antalet resande med buss har också ökat kraftigt senaste året, vilket skapar nya förutsättningar i trafiken. Nuvarande linjenät och turlista har sett likadan ut sedan 1999. Förändringar som sänkt hastighet och fler resande gör att den gamla tidtabellen inte längre håller. Att förändra linjernas sträckningar och även turlista har därför blivit nödvändig för att förbättra tillgänglighet och punktlighet.

Sjukhusområdet och prioritet för bussen
Flera linjer går upp till sjukhusområdet vilket ökar tillgängligheten.  Busstrafiken får dessutom prioritet före biltrafiken på Ångermanlandsgatan.

Förbättringar:
- I Örnparken underlättas byten mellan linjerna
- Valla-Sörliden får fler avgångar
- Tätare avgångar på sommaren för linje 401 och 402
- Ås, Svedjeholmen och Vårby trafikeras även under sommaren
- Flera linjer stannar vid den nya hållplatsen på sjukhusområdet 

Kartor
Linjekarta
Karta över hållplatslägen Örnparken
Karta promenadväg Resecentrum-Örnparken

Har du frågor?
Vid frågor kontakta gärna vårt kundcenter på 0771-100 110 eller skicka in din synpunkt här!

DelaDela
DelaDela