DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny tågoperatör för Norrtåg från augusti 2016

Publicerad: 2015-06-23

Nu är det klart att det blir Tågkompaniet AB som får uppdraget att köra Norrtåg perioden augusti 2016-december 2025.

Uppdraget har tilldelats enligt upphandling som Norrtåg genomfört. 

Botniatåg AB kommer att köra fram till augusti 2016.

Pressmeddelande från Norrtåg

DelaDela
DelaDela