DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny hållplats för linje 50 vid Skule entré väst

Publicerad: 2017-11-10

Från 2017-11-10 får linje 50 en ny hållplats vid Skule entré väst. Hållplatsen heter Skule entré V E4.

DelaDela
DelaDela