DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny busslinje i Kramfors centrum från den 13 april

Publicerad: 2015-03-31

Måndag den 13 april får Kramfors en ny busslinje, Centrumlinjen (linje 220).

Centrumlinjen kommer att köras på prov i cirka 1 år.

Turen kommer att trafikera sträckan Hällgumsgatan-Vårdcentralen-Kungsgatan-Kramfors Resecentrum.

Informationsblad med karta, turlista och information om biljetter och betalning.

Karta med linjesträckning och hållplatser.

DelaDela
DelaDela