DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny biljett från 1 juni! Härnösandskortet för 50 kr

Publicerad: 2018-04-23

1 juni 2018 lanserar Din Tur en ny biljett i Härnösands kommun. Härnösandskortet kostar 50 kr (oavsett ålderskategori) och är ett 30-dagars periodkort som gäller för obegränsat antal resor på Din Tur inom hela Härnösands kommun. 

Var köper och laddar jag Härnösandskortet?
Du kan köpa och ladda kortet från 1 juni 2018 via något av Din Turs försäljningställen, ombord på bussen eller via vår webbshop på dintur.se - om du redan har ett reskort. Vi ser gärna att du laddar ditt reskort via vår webbshop eller hos något av våra försäljningsställen för att undvika köbildning på bussen.

Var gäller Härnösandskortet?
Kortet gäller på Din Turs bussar inom Härnösands kommun. Du kan inte resa med kortet på anropsstyrd trafik, tåg eller annan busstrafik som t.ex. Y-buss.

Kan jag resa med kortet över kommungränsen?
Du kan inte resa med kortet över kommungränsen. Du får resa på kommunöverskridande linje 50, 90, 201 om resan enbart sker inom Härnösands kommun. Det är inte tillåtet att delbetala med kortet (att ha flera reskort för en och samma resa när du ska över kommungränsen).

Kan jag fortsätta resa gratis med centrumlinjen och all trafik på lördagar?
Nej, från 1 juni behöver alla resenärer Härnösandskortet eller annan biljett alla dagar och på alla linjer.

Kan jag ha flera biljetter laddade på samma reskort?
Ja, ett reskort går att ladda med flera biljetter samtidigt. Om du t.ex. har ett Härnösandskort för 50 kr så kan du även ladda kortet med en reskassa. Reskassan kan användas för de resor du ska göra på sträckor som går utanför kommunen. Reskassan ger dig 10 procent rabatt, jämfört med att köpa en enkelbiljett och du laddar din reskassa med valfritt belopp, jämnt hundratal. Berätta bara för föraren att du vill göra en resa med reskassa samt på vilken sträcka.

Behöver jag byta ut mitt reskort?
Om du har det nya mörkblåa reskortet som kom under 2016 behöver du inte byta ut ditt reskort. 

DelaDela
DelaDela