DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ny anropsstyrd tur Grundsjön-Fränsta med start 3/5

Publicerad: 2018-05-03

En ny anropsstyrd tur kommer att köras jämna veckor på torsdagar kl. 08:00 från Grundsjön till Fränsta och tillbaka från Fränsta kl. 15:10. Turen startar från 3/5.

Turen måste förbeställas på tel: 0690-761200 senast kl 19.00 dagen innan.

Klicka här för att se tidtabellen!

DelaDela
DelaDela