DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Nu börjar Storbron i Sundsvall byggas om.

Publicerad: 2018-08-13

Det stora byggprojekt som ska resultera i en ny Storbro över Selångersån i Sundsvall påbörjas nu.

Den gamla Storbron ska rivas och en ny provisorisk bro ska lyftas på plats. Ågatan stängs av för busstrafik från den 20 augusti 2018. Effekten av bygget blir delvis förändrade hållplatslägen på Navet, ändrad linjesträckning, hållplatser som inte kan trafikeras och i viss mån förseningar. Här finns information om hur kollektivtrafiken påverkas under perioden 20 augusti - 1 oktober 2018.

Den nya bron väntas vara klar under år 2020.

DelaDela
DelaDela