DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Norrlandsresans taxa höjs med 3% från 1 juli

Publicerad: 2015-06-30

Norrlandsresans taxa är den som gäller när du reser över länsgräns. Senast vi höjde Norrlandstaxan var 2011. 

Mer information om Norrlandsresan hittar du: 

Norrlandsresan

DelaDela
DelaDela