DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 611 övertar linje 610:s trafikering på kvällar och helger

Publicerad: 2016-06-15

Även i fortsättningen kommer linje 611 att överta linje 610:s trafikering på kvällar och helger. Därmed trafikerar linje 611 Stavreviken på kvällar och helger.

DelaDela
DelaDela