DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 2 Örnsköldsvik - ändrad linjesträckning från den 17/8

Publicerad: 2017-09-01

Linje 2 med avg. 15:40 från Nolaskolan/Viktoriaesplanaden ändrar linjesträckning, i stället för att gå via Skogsgatan som tidigare, kommer turen att gå från Backgatan direkt vidare Frejgatan. Närmsta hållplats från Parkskolan blir hpl. Folketspark på Frejgatan.

DelaDela
DelaDela