DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Justering av vissa relationers prissättning – påverkar priset marginellt

Publicerad: 2016-09-01

I samband med införandet av det nya produktutbudet så justerar vi vissa relationers prissättning marginellt. Det kan exempelvis betyda att vissa relationer blir lite billigare medan andra relationer blir några kronor dyrare. Det är inga stora förändringar, men det kan påverka hur relationen på ditt periodkort ska vara inställt i biljettmaskinen.

Som resenär behöver du alltså inte göra någonting annorlunda, utan det är en rent teknisk fråga.

DelaDela
DelaDela