DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Information om skolkort HT-2017

Publicerad: 2017-09-25

Vi har för närvarande problem med att läsa av skolkorten i biljettmaskinen ombord på bussen. Vi räknar med att nya skolkort som går att läsa i biljettmaskinen kommer att delas ut av skolan under november.

Fram till att de nya korten har delats ut får elever med rätt till skolskjuts resa med bussarna mot uppvisande av nuvarande skolkort.

Skolkortet är en personlig värdehandling då den ger rätt till resor till/från skolan. Förvara skolkortet säkert. En grundskoleelev som tappat sitt skolkort får resa till skolan för att ordna ett nytt kort samma dag. Gymnasieelever får betala sina resor till dess att man ordnat ett nytt skolkort.

Det går mot höst och blir mörkare ute. Kom ihåg reflexen!

DelaDela
DelaDela