DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Hållplatsen på Skogsgatan Örnsköldsvik stängs

Publicerad: 2017-09-01

Linjeförändringar från 17/8

Hållplatsen på Skogsgatan vid gamla Folketspark i Örnsköldsvik stängs. I stället kommer det att byggas nya hållplatser på Vintergatan vid Parkskolan. Dessa kommer att vara färdigställda till tidtabellsskiftet i december.

Under byggtiden så kommer tillfälliga hållplatser på Parksskolans nedre parkeringen att iordningsställas för linjetrafiken, där all av- och påstigning kommer att ske för berörda linjer som tidigare trafikerat hållplatsen på Skogsgatan.

Klicka här för att se skiss på hållplatserna! 

DelaDela
DelaDela