DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Hållplats Långviksmon Jollen är flyttad

Publicerad: 2018-10-02

Hållplats Långviksmon Jollen är flyttad från Svanvägen. Hållplatsen ligger nu mitt emot ingången till Jollen på Lomvägen.

DelaDela
DelaDela